Edukacja jako gwarancja szczęścia – od Utopii do Summerhill. Perspektywa filozoficzno-pedagogiczna

Barbara Chojnacka & Katarzyna Ciarcińska
W niniejszym artykule zastanowimy się nad rolą edukacji jako gwarancji szczęścia obywateli wybranych obrazów utopii, takich jak: "Państwo" Platona, "Utopia" Morusa, "Nowy wspaniały świat" Aldousa Huxley’a, "451 stopni Fahrenheita" Raya Bradbury’ego, oraz przybliżymy systemy edukacyjne oparte na „utopijnych” założeniach – jak na przykład system edukacyjny Janusza Korczaka, szkołę Summerhill i Ron Clark Academy.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.