Szkolnictwo ewangelickie i ewangelikalne w Polsce po 1989 roku

Anna Maria Chyła
Jednym z moich dążeń jest przybliżanie, często zupełnie nieznanego, świata protestanckiej mniejszości wyznaniowej, która w Polsce ma długie i bogate tradycje. Poniższa praca wpisuje się w realizację tego celu. Niech pośrednie spotkanie z Innym, przez jej lekturę, stanie się inspiracją do odkrywania różnic i podobieństw, do definiowania samego siebie w bardziej bezpośredniej konfrontacji.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.