Praktyki kulturalne studentów w czasie wolnym

Kędzior Jolanta
Celem artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących praktyk kulturalnych studentów w czasie wolnym na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierwszej części tekstu autorka prezentuje wybrane ujęcia teoretyczne podjętej problematyki. W części drugiej na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych przedstawia ona uczestnictwo w różnych formach aktywności czasu wolnego studentów, ukazuje, czym jest dla nich kultura i jak często uczestniczą oni w zróżnicowanych praktykach kulturalnych.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.