Zarządzanie zespołem. Skrypt do przedmiotu

Arkadiusz Urbanek
Niniejszy skrypt jest adresowany do przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w pracy z zespołami uczniów. Jest on autorskim narzędziem wspierającym aktywność studentów na rzecz uczenia się, a przy tym stanowi integralną część warsztatu „Zarządzanie zespołem”, realizowanego w ramach edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Intencją autora było połączenie metod aktywizujących podopiecznych w klasie z wiedzą nauczyciela niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w zespołach uczniów.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.