Sąd Podatkowy Stanów Zjednoczonych

Dominik Kossak
Niniejszy artykuł dotyczy funkcjonowania Sądu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (United States Tax Court) – sądu legislacyjnego (legislative court) rozstrzygającego o niektórych sprawach podatkowych. Na przestrzeni prawie 100 lat jego istnienia rozszerzał się stopniowo jego skład osobowy, zwiększał się zakres kompetencji, a także zmieniał się charakter prawny. Wszystko to czyni z niego interesującą instytucję funkcjonującą w ramach systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.