O zawiłościach i niekonsekwencjach w zakresie formy czynności prawnych – na tle umowy o roboty budowlane

Krzysztof Zagrobelny
W artykule zawarto tezę, w myśl której czynności prawne dokonywane w ramach jednego stosunku prawnego powinny posiadać wewnętrzną spójność. Na tle umowy o roboty budowlane wykazano, że w tym przypadku jest inaczej, forma czynności, którymi strony mogą kształtować wzajemne prawa i obowiązki, nie poddaje się logicznej ocenie i wyjaśnieniu, raczej rządzi nią przypadek, by nie powiedzieć chaos.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.