Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników

Jarosław Drobnik, Mateusz Paplicki & Robert Susło
Ustalenie definicji oraz skali występowania niepełnosprawności w społeczeństwie napotyka na liczne trudności metodologiczne i praktyczne ‒ w szczególności kryteria niepełnosprawności biologiczne i formalno-prawne nie pokrywają się. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień i dlatego może być postrzegane przez część społeczeństwa jako atrakcyjne. Z tego względu postępowanie w tym zakresie jest w Polsce sformalizowane, niemniej kluczowa pozostaje w nim rola odpowiednio przeszkolonego lekarza, co znajduje swoje odbicie w strukturze...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.