Esej o teorii firmy

Mateusz Machaj
Opracowanie jest wprowadzeniem do neoklasycznej teorii firmy oraz ograniczeń z nią związanych. Przedstawiony zostaje szereg abstrakcyjnych założeń tej teorii, która wykorzystuje je w celu uproszczonego opisu przebiegu rynkowego procesu. Zostają one poddane krytycznej analizie ze wskazaniem na to, w jaki sposób wzbogacić opis rzeczywistości ekonomicznej o znaczącą treść empiryczną, by jednocześnie uchwycić uniwersalność teorii ekonomii
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.