Między konstytucjonalizmem polskim a latynoamerykańskim : wybór prac z okresu 47-lecia twórczości naukowej Profesora Krystiana Complaka

Krystian Complak & Marta Kłopocka-Jasińska
Publikacja stanowi zbiór prac naukowych autorstwa Krystiana Complaka, wybitnego specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego, znawcy prawa ustrojowego państw Ameryki Łacińskiej, twórcy oryginalnych koncepcji teoretycznych i komparatysty. Okazją do jej wydania jest jubileusz urodzin Profesora Complaka, który od początku swej kariery naukowej był związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Księga zawiera najważniejsze opracowania (bądź ich fragmenty) Krystiana Complaka z okresu 47-lat zatrudnienia na tej wrocławskiej uczelni. Są to teksty poświęcone problematyce godności człowieka, zagadnieniom ustrojowym państw latynoamerykańskich oraz...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.