Diagnostyka efektywności wykorzystania zasobów lecznictwa szpitalnego

Anna Ćwiąkała-Małys, Małgorzata Durbajło-Mrowiec & Paweł Łagowski
Przygotowana publikacja stanowi nowe spojrzenie na badanie i zarządzanie efektywnością podmiotów leczniczych. Jest istotnym uzupełnieniem oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Stanowi szerokiego formatu próbę oceny efektywności wykorzystania posiadanych zasobów – personelu medycznego, funduszy i szpitali – przy zastosowaniu metody nieparametrycznej Data Envelopment Analysis (DEA)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.