Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Józef Koredczuk & Paweł Wiązek
Księga jubileuszowa Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach zawiera prace przyjaciół, kolegów i najbliższych współpracowników Profesora Mariana Józefa Ptaka dedykowane Mu z okazji przejścia na emeryturę. Dostojny Jubilat, który przez 46 lat pracował w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest wybitnym znawcą zgromadzeń i urzędów stanowych na Śląsku w okresie od XV do XVIII wieku.Księga zawiera prace historycznoprawne, jak też dotyczące współczesnej problematyki prawnej, odnoszące się do...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.