Odpowiedzialność stron umowy kupna-sprzedaży z tytułu vitia animi

Jarosław Rominkiewicz
Artykuł poświęcony jest odpowiedzialności stron umowy kupna-sprzedaży z tytułu vitia animi niewolnika będącego przedmiotem tego kontraktu. Actio redhibitoria, której poświęcony został pierwszy tytuł 21. księgi Digestów Justyniańskich, stosowana była przede wszystkim w przypadku chorób i wad cielesnych kupionego niewolnika. Prawnicy okresu klasycznego zwrócili jednak uwagę na fakt, że niewolnicy mogli być dotknięci również vitia animi, czyli różnego rodzaju defektami psychicznymi. Należały do nich przede wszystkim: skłonność do zbiegostwa i włóczęgostwa, popełnienie przez niewolnika przestępstwa, za...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.