Nauka administracji – między prawem a polityką

Jan Jeżewski
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom współrealizacji zadań państwa z zakresu administracji publicznej i polityki. Ukazane zostały podstawy teoretyczne obu tych dziedzin oraz dążenia do ich separacji. Wskazano różnice w tradycji badań europejskich i amerykańskich.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.