Przedsiębiorstwo prywatne, państwowe, komunalne

Tadeusz Kocowski
Artykuł ukazuje poglądy, jakie profesor T. Bigo przedstawiał w swoich wykładach i pracach na temat majątku administracyjnego, zakładu administracyjnego i przedsiębiorstwa. W szczególności prace wskazujące na różnice pomiędzy zakładem administracyjnym a przedsiębiorstwem stały się inspiracją do dalszych rozważań, które kontynuowali jego uczniowie.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.