Metoda EVA w dwóch odmiennych ujęciach

Jerzy Jakubczyc
Przedstawiono dwa ujęcia metody EVA. Pierwsze jest wykorzystywane w analizie finansowej. Drugie ujęcie stosuje się przy ocenie projektu. Definicje obu są dość odmienne. Pokazano, że drugie ujęcie posiada interesujące własności, z których w praktyce nie korzysta się zbyt chętnie.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.