Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia

Wioletta Nowak & Katarzyna Szalonka
W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomicznych i społecznych uwarunkowań długości życia. Pokazano także wpływ odżywiania i konsumpcji leków na stan zdrowia i długość życia człowieka. Ponadto, podkreślono znaczenie zachowań prozdrowotnych i wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie dla jakości i długości życia. Monografia zawiera również rozważania dotyczące wpływu instytucji na długość życia.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.