Znajomość roli pro- i prebiotyków w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób w świetle badań

Agnieszka Jama-Kmiecik, Katarzyna Gil, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska & Irena Choroszy-Krol
Organizm ludzki skolonizowany jest przez różnorodne drobnoustroje, które określane są terminem mikrobiom człowieka. Mikrobiota wpływa na rozwój i wszelakie funkcje układów w organizmie człowieka, dlatego zachowanie jej w niezmienionym składzie jest niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. W profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych XXI w., takich jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny itp. zastosowanie synbiotyków stanowi istotny element. Skuteczność jest uzależniona od szczepu i produktu, w którym występują. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy o roli...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.