Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela w polskim systemie ratownictwa medycznego

Mateusz Paplicki
Obowiązek zapewnienia ochrony ludzkiego życia i zdrowia spoczywa na państwie, a zwłaszcza na podmiotach realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Tylko państwo i jego administracja dysponują odpowiednią organizacją i niezbędnym władztwem, aby między innymi zapewniać szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jednostka sama nie jest w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwa czy opieki medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, dlatego musi istnieć i opierać swój byt na państwie. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli zależy od pełnej dostępności i sprawności funkcjonowania służb...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.