Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem.

Małgorzata Łakota-Micker
Książka zatytułowana Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, to druga edycja wydania z 2013 roku, uzupełniona i zaktualizowana o bieżące wydarzenia. Stanowi szerokie studium wiedzy o państwie, jego historii, ustroju, sytuacji społeczno-politycznej, uwarunkowaniach kulturowych. Tematem przewodnim pozostaje jednak w publikacji „bezpieczeństwo Czarnogóry” – jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Bazą źródłową publikacji są materiały obcojęzyczne, stanowiące znaczną część wykorzystanej literatury. W pracy zebrane, opracowane i poddane naukowej analizie zostały liczne źródła i materiały. Pobyty badawcze Autorki w Czarnogórze,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.