Wpływ uczestników procesu tworzenia materialnego prawa podatkowego na efektywność fiskalną podatków

Witold Modzelewski
Efektywność fiskalna podatków, w których zobowiązania podatkowe powstają z mocy prawa, w podstawowym zakresie zależy od jakości stanowionego prawa podatkowego. Wynika to z zasady bezpośredniości stosowania przepisów prawa przez podatników i płatników, którzy samodzielnie dokumentują, ewidencjonują, deklarują i rozliczają te podatki.Wpływ organów podatkowych na efektywność fiskalną tych podatków ogranicza się do działań ex post oraz działalności prewencyjnej. Jakość stanowionego materialnego prawa podatkowego zależy przede wszystkim od procesu legislacyjnego, aktywności jego uczestników a zwłaszcza wpływu podmiotów...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.