Umowa w przedmiocie współadministrowania danymi osobowymi

Anna Popowicz-Pazdej
Współadministrowanie danymi osobowymi jest instytucją, która została pierwszy raz wyraźnie uregulowana w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich czynności w zakresie współadministrowania). Jeżeli dojdzie do zidentyfikowania takiej relacji współadministratorzy powinni m.in. uregulować wspólne uzgodnienia oraz udostępnić ich zasadniczą...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.