„Odkrycie” kodeksu Liwiusza z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy na tle tradycji rękopiśmiennej Ab urbe condita i jego echa w prasie brytyjskiej w 1870 r.

Michał Broda
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.