Między Wschodem a Zachodem, czyli jaki wpływ może mieć chińska inicjatywa Belt and Road na rekonstrukcję globalnego systemu zarządzania?

Paula Tomaszewska
Przedmiotem artykułu jest ukazanie wpływu, jaki może mieć chińska inicjatywa Belt and Road na rekonstrukcję globalnego systemu zarządzania. Obecnie Chińska Republika Ludowa aktywnie włącza się w rekonstrukcję światowego systemu, opowiadając się za wolnym handlem i inkluzywną globalizacją. Choć teorie na temat międzynarodowego zarządzania wywodzą się z politycznego doświadczenia państw Zachodu, to chińskie inicjatywy, takie jak Belt and Road są coraz bardziej atrakcyjne dla państw wyłaniających się z cienia zachodniej supremacji. Pomimo wzrostu siły i statusu...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.