Rodzina osobno – o kryzysie rodziny w ponowoczesności

Grażyna Lubowicka
Kryzys rodziny w ponowoczesności jest konsekwencją wielu przemian, wśród których można wyróżnić takie zjawiska, jak zachwianie uniwersalnych wartości i pluralizm, indywidualizm oraz nietrwałość więzi międzyludzkich. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób te zjawiska wpływają na znaczenie rodziny i jej trwałość oraz przyczyniają się do jej kryzysu.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.