Znaczenie kontekstów rodzinnych w konstruowaniu karier w nowych koncepcjach poradnictwa

Violetta Drabik-Podgórna
Niniejszy artykuł ma celu ukazanie znaczenia kontekstów rodzinnych w wybranych koncepcjach dotyczących projektowania przyszłości oraz wskazanie możliwości wykorzystania analiz tych kontekstów we współczesnym poradnictwie kariery, które coraz częściej przybiera postać poradnictwa narracyjnego i biograficznego.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.