Czasopismo dla rodzin „Opiekun Domowy” (1865-1876) - o rodzinie i wychowaniu

Krzysztof Jakubiak & Monika Nawrot-Borowska
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na nasilone w drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim zainteresowanie publicystów pism rodzinnych – rodziną jako środowiskiem wychowawczym. Dokonana zostanie historyczna rekonstrukcja wzorca rodziny i idei wychowania w niej, wypracowywanych i propagowanych na łamach warszawskiego czasopisma rodzinnego „Opiekun Domowy” z lat 1865–1876.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.