Kursy języka polskiego na Śląsku Opolskim w pierwszej połowie XX wieku

Eleonora Sapia-Drewniak
Celem opracowania jest poznanie i przedstawienie roli kursów języka polskiego realizowanych na terenie Śląska Opolskiego w okresie jego przynależności do państwa niemieckiego w latach międzywojennych, oraz po zakończeniu II wojny światowej do 1948 roku. zadaniem kursów była kompensacja braku możliwości uczenia się w szkole z polskim językiem wykładowym do 1945 r., przeciwstawienie się germanizacji ludności śląskiej oraz rozbudzenie poczucia przynależności do narodu polskiego.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.