Pedagogika religii – konceptualizacja teorii kształtującej uczniowską tożsamość

Mariusz Dembiński
Religia jest jednym z przedmiotów realizowanych w szkołach podstawowych i średnich. Jest to przedmiot swoisty, w zasadzie nieempiryczny, toteż niezwykle ważne jest, aby przekazywane treści wpisywały się w przestrzeń szeroko pojętej pedagogiki.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.