Style życia jako kategorie opisu realizacji zadań rozwojowych przez dorosłe osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Jarosław Bąbka
Celem artykułu jest opisanie stylów życia dorosłych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.