Rodziny i więzi międzyludzkie w cyfrowym uwikłaniu

Mirosława Ściupider- Młodkowska
Niniejszy tekst jest próbą zmierzenia się z definicją rodzin cyfrowych we współczesnej rzeczywistości, pełnej kontrastowości i niejednoznaczności. Ukazano i zanalizowano w nim zmiany, jakie nastąpiły w paradygmacie życia rodzinnego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.