Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka w świecie mediów

Ewa Nowicka
Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią niezwykle ważny element życia rodzinnego. Rodzice dokładają wielu starań w organizowaniu pierwszych wrażeń i doświadczeń medialnych swoich dzieci. Doświadczenia te mogą mieć charakter pozytywny, ale również negatywny. Niezwykle ważna jest – zapoczątkowana przez samych rodziców – edukacja medialna, która stanowić będzie elementarne przygotowanie najmłodszych do prawidłowego i świadomego odbioru mediów.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.