Family with a drug problem: intergenerational transmission of the dysfunction

Marek Motyka & Witold Jedynak
W niniejszym artykule omówiono rodzinne uwarunkowania determinujące używanie narkotyków.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.