Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Problemy efektywności i nierówności społecznych

Anna Sobczak
Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę trybu świadczenia pracy – ze stacjonarnej (w miejscu pracy) na zdalną. Wywołało to szereg konsekwencji zarówno dla pracodawców, jak i pracowników w zakresie organizacji pracy, a także potwierdziło istniejące oraz stworzyło nowe formy nierówności społecznych.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.