Sposoby wspierania motywacji do uczenia się w alternatywnym modelu edukacji – perspektywa rodziców uczniów w młodszym wieku szkolnym

Marta Makarewicz
Problematyka motywacji jest wciąż aktualna i z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście edukacji i procesu uczenia się. Ludzkie działania nie mają szans na zaistnienie bez motywacji – stanu, dyspozycji bądź czynnika, który sprawia, że podejmujemy, realizujemy oraz kończymy określone przez nas czynności i zadania. Środowisko rodzinne należy do najważniejszych miejsc kształtujących młodych ludzi, gdzie bez trudu możemy odnaleźć warunki sprzyjające wysokiemu poziomowi motywacji do uczenia się. Doświadczenia rodziców w zakresie motywowania dzieci...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.