Edukacyjne konteksty katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II ( analizy i refleksje)

Mirosław Kowalski
Artykuł ma na celu pogłębioną analizę edukacyjnych kontekstów katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II, w aspekcie m.in. sposobów jej interpretowania (rozumienia), jakie kształtowały się na przestrzeni lat w naukach społecznych (z odniesieniem do pedagogiki).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.