Muzyka w terapii rodzinnej

Lidia Kataryńczuk-Mania
Ważnym elementem funkcjonowania współczesnej rodziny, a zwłaszcza terapii jej członków, może być wielostronne zastosowanie muzyki. Takie zadanie mogą spełniać elementy muzykoterapii domowej w pracy terapeutycznej z rodziną. W artykule ukazano specyfikę oddziaływania muzykoterapii na relacje, a także na trudności rodzinne.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.