Godna płaca, godna emerytura? : relacje między chilijskimi władzami a pracownikami w zakresie systemu Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

Karolina Baraniak
Las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) to prywatne instytucje finansowe, odpowiedzialne za zarządzanie funduszami i oszczędnościami emerytalnymi z indywidualnych kont poprzez fundusz emerytalny. W 1981 r. chilijskie władze powierzyły tym korporacjom nadzór nad emeryturami ówczesnych, obecnych i przyszłych beneficjentów systemu emerytalnego, jednakże sposób realizacji tego zadania budzi wśród chilijskich pracowników coraz więcej wątpliwości, co odzwierciedla się w ich, pogarszających się, relacjach z rządzącymi.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.