Rodzina i rodzicielstwo – ich wartość i znaczeniew refleksji wrocławskich luteranów

Joanna Tomaszewska
Doktryny religijne są potencjalnym źródłem norm moralnych dla wierzących i praktykujących. W swoich badaniach analizuję, w jaki sposób przekonania, których źródłem jest religia oraz aktywny udział w życiu wspólnoty Kościoła luterańskiego, wpływają na postrzeganie rodziny, prokreację i rodzicielstwo również w ich nienormatywnych formach. Ponieważ podczas badania wielokrotnie napotykałam na pewne oczywiste i powszechnie akceptowane modele rodzinne, w artykule zwracam uwagę na sposób, w jaki religia wpływa na preferowane formy życia rodzinnego oraz jakie wartości są...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.