Życie we własnych rękach : fenomen edukacji domowej w ujęciu antropologicznym

Marcin Lenkowski
Celem artykułu jest antropologiczna analiza zjawiska edukacji domowej. Rozważania oparto na wynikach badań etnograficznych przeprowadzonych przez autora wśród rodzin praktykujących tę formę nauczania. Analiza zebranego materiału prowadzi do trzech wniosków: po pierwsze, edukacja domowa jest formą oporu kulturowego; po drugie, wymaga ona od jednostek ciągłego zarządzania sobą; po trzecie, edukacja domowa stanowi całościowy styl życia rodzinnego. Podjęte w pracy rozważania uzupełnia refleksja nad rolą dyskursu neoliberalnego w funkcjonowaniu tej formy kształcenia.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.