Ku netnografii społeczności online : wspólnoty skupione wokół gier multiplayer jako miejsca konstruowania relacji społecznych, na przykładzie forum.toribash.com

Wojciechowski Patryk
Artykuł przedstawia wnioski z badań dotyczących społeczności wirtualnych skupionych wokół gier mutliplayer i tego, jak kształtują one relacje społeczne. Autor zaczyna od wprowadzenia czytelnika w nowczesny świat, oparty o pryncypium interaktywności, przedstawiając literaturę dotyczącą zagadanienia, by później przejść do etnograficznego opisu badanej grupy. Tego dokonuje zaś z dwóch perspektyw – jako insidera, członka owej społeczności, oraz badacza, opierając się na jakościowych wywiadach z osobami zaangażowami w forum i grę. Autor konkluduje, iż badaną grupę można...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.