Wybrane formy zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej (UE) jako elementy oddziaływania na funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki

Mieczysław Jan Jerzy Pakosz
Opracowanie dotyczy zacieśniania więzi na linii UE – Ukraina. Jako elementy tej współpracy wybrano udział Ukrainy w programie TACIS, który służy głównie wspomaganiu transformacji systemowej, działań infrastrukturalnych oraz z zakresu ochrony środowiska. Ponadto opisano INOGATE – program dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. Nieco uwagi poświęcono także zaangażowaniu euroregionalnemu Ukrainy w Euroregionie Karpackim oraz Bug. Uczestnictwo w programach pomocowych i powiązaniach euroregionalnych tworzy sieć oddziaływań ekonomicznych oraz w zakresie zarządzania pomiędzy partnerami.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.