Rozwój potencjału kadry pedagogicznej. Reminiscencje dyrektora placówki wychowawczej

Mariusz Dobijański
Rozwój organizacyjny to od pewnego czasu pojęcie kluczowe dla osób, którym powierzono funkcję kierowniczą, a których istota działalności opiera się na kierowaniu aktywnością osób związanych z organizacją. Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu organizacji wymaga jej ciągłego dostosowywania się do warunków i wymagań będących skutkiem tychże zmian. Rozwój potencjału osób tworzących organizację jest efektem właściwej organizacji pracy i motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej) każdej z osób z nią związanych. Nie da się więc przecenić roli jaką w...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.