Siła słów u szczytu władzy. Porównanie przemówień inaugurujących prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy

Anna Suska
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.