Rola przywództwa i inteligencji emocjonalnej w procesie komunikacji w firmach rodzinnych

Klaudia Martynowska
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji komunikacji w firmach rodzinnych pomiędzy członkami rodziny. Dynamika relacji pomiędzy liderem a osobą współpracującą jest poddana eksploracji w kontekście inteligencji emocjonalnej lidera oraz stylu przywództwa. Wyniki elaboracji podkreślają istotę i znaczenie przywództwa przedsiębiorczego w firmach rodzinnych. Artykuł przedstawia teoretyczne założenia i powiązania między czynnikami warunkującymi komunikację w charakterystycznym środowisku organizacyjnym. Wiodącą ideą jest pogłębienie rozumienia skutecznej komunikacji pomiędzy członkami rodziny, którzy wspólnie prowadzą działalność gospodarczą.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.