UZ@LEŻNIENIA W DYSKURSIE BEHAWIORALNYM

Lidia Wawryk
W artykule Autorka zaprezentowała podstawowe treści dotyczące uzależnień behawioralnych, przybliżyła także charakterystykę uzależnienia od Internetu i gier komputerowych ich istoty, przejawów, kryteriów diagnostycznych i ogólnych podstaw terapii uzależnień od elektronicznych środków przekazu. Teoretyczne zasoby artykułu zostały zilustrowane analizą indywidualnego przypadku młodego mężczyzny ukazującego rozwój jego uzależnienia od Internetu i gier komputerowych – przejawiającego jego pełnoobjawowe symptomy. Dokonana analiza przypadku pozwoliła określić przyczyny, mechanizmy i konsekwencje wynikające z jego uzależnienia.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.