Informacja jako kategoria prawna

Izabela Bernatek-Zaguła
Pojęciem informacji posługują się wszystkie gałęzie prawa, pojawia się ono w kontekstach: prawa karnego, prawa administracyjnego oraz cywilnego. Oczywiste wydaje się pytanie, jaki jest zakres znaczeniowy pojęcia informacji i jakie są konsekwencje prawne przyjętego zabiegu terminologicznego w obrębie obecnej regulacji prawnej? Te pytania mają nie tylko teoretyczne, ale i bardzo praktyczne implikacje. Ze względu bowiem na szeroki zasięg pojęcia informacji tworzy się swoista, niezwykle szeroka przedmiotowość prawna, co w konsekwencji prowadzi autorkę do wniosku, iż...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.