Wadliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika

Magdalena Rzewuska
Problematyka opracowania dotyczy wadliwości zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Początkowe rozważania poświęcono dopuszczalności zawarcia związku małżeńskiego przez pełnomocnika, analizując przesłankę „ważnych powodów” niezbędną do uzyskania sądowego zezwolenia na zawarcie małżeństwa per procura. Następnie wymieniono i scharakteryzowano podstawy unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika. Kolejno wskazano podmioty posiadające legitymację czynną do wystąpienia z powództwem o unieważnienie związku małżeńskiego, po czym poczyniono uwagi odnośnie do konwalidacji wadliwego małżeństwa per procura.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.