Kilka uwag o ograniczeniu prawa do obrony z perspektywy norm prawa prywatnego

Kajetan Górny
W artykule omówiono problematykę braku dopuszczenia obrońcy/pełnomocnika w ramach postępowania karnego – z perspektywy naruszenia dóbr osobistych obrońcy/pełnomocnika. Na początku, w ramach wprowadzenia, przedstawiono regulacje Kodeksu postępowania karnego, w oparciu o które można odmówić dopuszczenia obrońcy do udziału w postępowaniu karnym. W dalszej części opracowania dokonano oceny omawianych czynności w kontekście możliwego naruszenia dóbr osobistych obrońcy/pełnomocnika. Pod koniec przestawiono alternatywne możliwości sankcji cywilnoprawnych związanych z bezprawnym niedopuszczeniem obrońcy do postępowania karnego.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.