Rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu przerywania ciąży

Justyna Sadowska
W artykule została omówiona rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu przerywania ciąży. W pierwszej kolejności przedstawiono przypadki przerywania ciąży, w których ustawodawca dopuszcza ingerencję sądu opiekuńczego. W tym zakresie zostały omówione przede wszystkim uprawnienia procesowe przysługujące poszczególnym podmiotom postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na przerwanie ciąży. Kolejno przedstawiono podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na wskazany zabieg. Dalsze rozważania dotyczą stosunku zgód na przerwanie ciąży wyrażanych przez poszczególne podmioty.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.