OSSA QUIRINI. ROMULUS’ MORTALITY AND APOTHEOSIS BETWEEN CAESAR AND AUGUSTUS

Diana Guarisco
OSSA QUIRINI. ŚMIERTELNOŚĆ I APOTEO ZA ROMOULUSA MIĘDZY AUGUSTEM A CEZAREM Powszechnie uważa się, że tradycja związana z apoteozą Romulusa i jego transformacją w boga Kwiryna miała znaczenie w ideologicznym i historyczno-religijnym procesie, który doprowadził do apoteozy Cezara i Augusta. Nie można jednak pomijać pewnych różnic. Romulus zyskał nieśmiertelność tylko dlatego, że stał się Kwirynem: Kwiryn był bogiem, Romulus zaś był człowiekiem. Portret Romulusa był demonstrowany w czasie pogrzebów jego potomków. Co więcej, mówiło się,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.